top of page

compromisos de Tulpan

compromís amb la coordinació de seguretat

TULPAN ha apostat sempre per la especialització dels técnics. Pertànyer a organitzacions que promouen i dignifiquen la professió permet desenvolupar els serveis amb la màxima qualitat i garantia de bon servei.​

compromís amb l'educacióEl futur de qualsevol societat està en els nostres joves. Apostar per l'educació, es apostar per una societat compromesa i competitiva. TULPAN a promogut els acords de cooperació amb les comunitats educatives, subcrivint convenis per a que estudiants puguin complementar els programes formatius amb pràctiques dins de l'empresa.

compromís amb la societat

TULPAN destina el 0,7% dels seus beneficis a projectes de cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, es destinen aquests recursos a les ONG. 

compromís amb la qualitat

TULPAN aposta per la feina ben feta i la qualitat del servei realitzat. La materialització d'aquesta forma de treballar va derivar el passat 2011 en la implantació de la ISO9001.

iso9001.png

compromís amb el medi ambient

TULPAN entèn que la seva activitat económica no pot donar l'esquena al medi ambient. Per aquest motiu ha cregut imprescindible implementar en la seva forma de treball procediments orientats a reduir les emisions de CO2 i apostes concretes en la utilització d'energies alternatives o verdes.

Un dels resultats és la implantació de la ISO 14001:2015 el passat 2017.

bottom of page