top of page

àrea eficiència energètica

Consultoria i projectes d'eficiència energètica

La visió integradora dels condicionants del procés constructiu: el cost, el plaç, la qualitat i la seguretat, es basen en el respecte per el medi ambient.

Amb aquest objectiu, s'inicia el passat 2011 una col·laboració amb l'enginyeria ACM, especialitzada en la implementació de sistemes d'eficiència energètica.

 

TULPAN dispossa de tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics) amb formació específica en Certificació Energètica del procediment simplificat de certificació energètica d'edificis existents realitzat per CENER (CE3X). 
 

Els serveis que ofereix TULPAN en aquesta àrea són els següents:   • Certificats Energètics de Vivendes

  • Certificats Energètics per a petit i mitjà terciari

  • Certificats Energètics per al gran terciari 

 

bottom of page