top of page

àrea seguretat i salut

C​oordinacions de Seguretat i Salut


Les experiències de TULPAN en aquest àmbit, i concretament en la Coordinació de Seguretat i Salut i en la redacció d'Estudis de Seguretat i Salut, es remunten al mateix any d'aprobació del Reial Decret 1627/1997.

L'especialització ha marcat i ha estat un fet diferenciador en els encàrrecs de TULPAN, motivat per la política marcada d'aglutinar a tècnics que es dediquen específicament a la Coordinació de Seguretat i Salut.

TULPAN desenvolupa els encàrregs professionals d'acord als requeriments i necessitats del client, oferint un ventall de serveis que permeten fer un vestit a mida que solucioni els problemes i les necessitats plantejades.

TULPAN dispossa de tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics) amb formació específica en la Coordinació de Seguretat i Salut, en Prevenció de Riscos Laborals i en la identificació i diagnosis de materials amb presència d'amiant. Per tal de garantir el serveis TULPAN té implantada la ISO9001 i la ISO14001.Els serveis que ofereix TULPAN dins d'aquest àrea són:​  • Coordinacions de Seguretat i Salut

  • Redacció d'Estudis de Seguretat i Salut

  • Assessorament a Promotors i Contractistes

  • Identificació i diagnosis de materials amb amiant

  • Safety Manager

  • Formació a treballadors i tècnics en PRL

  • Gestió de subvencions en formació amb la Fundació Tripartita

Membre de:

Certificacions:

ACSYS

Representant Nacional de ISHCCO (International Safety and Health Constrction Coordinators Organization) i

Agencia Nacional Espanyola de la Xarxa FOCUS

TULPAN desenvolupa les seves tasques de Coordinació de Seguretat i Salut sota l'estandard de qualitat ISO 9001.

bottom of page