top of page

tulpan

TULPAN és una empresa creada a l’any 2008, formada íntegrament per professionals independents dedicats a la Coordinació de Seguretat i la Prevenció de Riscos Laborals en el sector de la Construcció.

Especialitzada en la Coordinació de Seguretat i Salut, TULPAN, s'ha caracteritzat per la millora contínua i el desenvolupament contínu de procediments de treball.


El treball en equip, amb la implicació de tots els integrants de TULPAN en cadasqun dels treballs, des dels directius i associats, als tècnics, siguin propis com col·laboradors externs, és un dels trets distintius de la nostra forma de treball.


L'obtenció el passat 2011 de la ISO 9001:2008, ens permet garantir els nivells de qualitat que rebràn els nostres clients, tant si la feina es realizada per personal propi de l'empresa com per col·laboradors externs.

Amb el temps, la diversificació de l'activitat tècnica del despatx ha fet iniciar experiències en altres camps, sempre molt relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals.En aquest sentit, hem ampliat l'oferta de serveis professionals amb àrees com  són l'autoprotecció, la implantació de sistemes de gestió i la eficiència energética.

L'aposta per la feina de qualitat no pot donar l'esquena al món on treballem i per aquest motiu hem cregut convenient implantar criteris de sostenibilitat i de eficiència dels recursos utilitzats per l'organització.

 

El respecte pel medi ambient ens ha dut a implantar la ISO 14001:2015.

Descarrega aquí la Política de Qualitat Integrada

bottom of page