top of page

àrea autoprotecció

Plans d'Autoprotecció

El passat 2010, amb l'aprobació del Decret 82/2010, és el punt de partida de TULPAN en l'àmbit de l'autoprotecció.

Experiències prèvies derivades de la Coordinació de Seguretat i Salut i les necessitats dels nostres clients a les seves obres i instal·lacions existents van portar a participar en el desenvolupament i implantació de Plans d'Emergència Interior.

TULPAN disposa de tècnics acreditats per Protecció Civil per a la redacció de PLANS D'AUTOPROTECCIÓ d'acord a l'annex IA i IC del decret 82/2010.

Els serveis que ofereix TULPAN en aquesta àrea són els següents:   • Redacció de Plans d'Autoprotecció d'interés local i d'interés de Catalunya d'acord amb el Decret 82/2010, annex I, epígraf A, B i C
  • Redacció de Plans d'Autoprotecció segons el RD 393
     
  • Simulacres d'emergència​
     
  • Formació i sensibilització del personal

Networking:

bottom of page