top of page

àrea seguretat i salut

C​oordinacions de Seguretat i SalutLes experiències de TULPAN en aquest àmbit, i concretament en la Coordinació de Seguretat i Salut i en la redacció d'Estudis de Seguretat i Salut, es remunten al mateix any d'aprobació del Reial Decret 1627/1997.

L'especialització ha marcat i ha estat un fet diferenciador en els encàrrecs de TULPAN, motivat per la política marcada d'aglutinar a tècnics que es dediquen específicament a la Coordinació de Seguretat i Salut.

TULPAN desenvolupa els encàrregs professionals d'acord als requeriments i necessitats del client, oferint un ventall de serveis que permeten fer un vestit a mida que solucioni els problemes i les necessitats plantejades.

TULPAN dispossa de tècnics (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics) amb formació específica en la Coordinació de Seguretat i Salut, en Prevenció de Riscos Laborals i en la identificació i diagnosis de materials amb presència d'amiant. Per tal de garantir el serveis, TULPAN va optar el passat 2010 a per implantar la ISO9001.Els serveis que ofereix TULPAN dins d'aquest àrea són:​  • Coordinacions de Seguretat i Salut
  • Redacció d'Estudis de Seguretat i Salut
  • Assessorament a Promotors i Contractistes
  • Identificació i diagnosis de materials amb amiant
  • Safety Manager
  • Formació a treballadors i tècnics en PRL
  • Gestió de subvencions en formació amb la Fundació Tripartita

Membre de:

Col·labora amb:

Certificacions:

Representant Nacional de ISHCCO (international Safety and Health Constrction Coordinators Organization) i Agencia Nacional Espanyola de la Xarxa FOCUS

Networking:

bottom of page