top of page

àrea sistemes de gestió

Auditories i Implantació de Sistemes de Gestió

TULPAN considera que les actuacions i encàrrecs professionals ha de realitzar-se d'acord a una planifiació, rigor i requeriments establerts.

Aquesta forma de treballar, de fer, va donar lloc a la implantació, al nostre despatx, el passat 2010 de la ISO 9001.

Paral·lelament, i fruït d'aquest procés d'implantació, vam veure que no diferia molt la implantació d'una ISO d'un model de getió de qualsevol Coordinador de Seguretat i Salut.

TULPAN disposa de tècnics propis i una xarxa de col·laboradors, networking, especialitzats en la implementació de models de gestió.


Els serveis que ofereix TULPAN en aquesta àrea són els següents:   • ISO 9001 Qualitat
  • ISO 14001/EMAS Medi Ambient
  • OHSAS 18001 Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
  • ISO 5001 Eficiència energètica
  • LOPD
  • ISO 27001 Seguretat de la Informació
  • ...

Networking:

bottom of page